Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


དངོས་པོ་

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
40bb160fa.jpg

དངོས་པོ (Wyl. dngos po) n. Pron.: ngöpo

  • thing, causally efficient thing
  • functional thing, entity
  • དོན་བྱེད་ནུས་པ། (དངོས་པོ། མི་རྟག་པ། བྱས་པ། འདུས་བྱས། ཕུང་པོ། རང་མཚན་རྣམས་དོན་གཅིག)

Source

RigpaWiki:དངོས་པོ་