Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཐིག་ནག་

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
(Redirected from Kālasūtra)
Jump to navigation Jump to search
Datsani katuse osa8.jpg

ཐིག་ནག (Wyl. thig nag) n. Pron.: tiknak

Further Information


Source

RigpaWiki:ཐིག་ནག་