Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ནམ་གྲུ་

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
(Redirected from Revatī)
Jump to navigation Jump to search
Raevuka021.JPG

ནམ་གྲུ (Wyl. nam gru ) n. Pron.: namdru

Source

RigpaWiki:ནམ་གྲུ་